Trường THCS Vũ Bình nằm ở giữa trung tâm xã. Bên cạnh là Trường tiểu học Vũ Bình. trường mầm non Vũ Bình. 

Địa chỉ: THCS Vũ Bình- Xã Vũ Bình- Huyện Kiến Xương- Tỉnh Thái Bình.