Monday, 04/07/2022 - 06:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vũ Bình
KẾ HOẠCH SỐ 343/KH-PGD THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN, CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 ĐỐI VỚI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.
Văn bản liên quan